, Mã số:
mã số:
giá lẻ: 0 đ
giá sĩ: call
màu:
size:
chất liệu: