[BÔNG TAI] PK 1966
Giá lẻ: 48,000 đ 
Còn: Trắng
[BÔNG TAI] PK 1848 (3)
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn: Vàng
[BÔNG TAI] PK 1525 (4)
Giá lẻ: 65,000 đ 
Còn: Như hình
[BÔNG TAI] PK 1522 (3)
Giá lẻ: 65,000 đ 
Còn: Hồng
[BÔNG TAI] PK 1479 (3)
Giá lẻ: 26,000 đ 
Còn: Đỏ
[BÔNG TAI] PK 1443 (5)
Giá lẻ: 60,000 đ 
Còn: Đen, Đỏ
[BÔNG TAI] PK 1383
Giá lẻ: 48,000 đ 
Còn: Đen, Trắng, Đỏ
[BÔNG TAI] PK 1382
Giá lẻ: 48,000 đ 
Còn: Đen, Trắng, Đỏ
[BÔNG TAI] PK 1381
Giá lẻ: 148,000 đ 
Còn: Đen, Trắng, Đỏ
[BÔNG TAI] pk 1139 (3)
Giá lẻ: 60,000 đ 
Còn: Trắng
[BÔNG TAI] pk 1134 (5)
Giá lẻ: 70,000 đ 
Còn: Xanh, Hồng
[BÔNG TAI] pk 1110 (3)
Giá lẻ: 70,000 đ 
Còn: hồng